User Tools

Site Tools


172030-4648-tirion-la-gi

Tirion
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Reinmuth
Nơi khám phá Heidelberg
Ngày khám phá 18 tháng 10 năm 1931
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4648
Đặt tên theo Wil Tirion
Tên thay thế 1931 UE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9533139
Viễn điểm quỹ đạo 2.8401369
Độ lệch tâm 0.1850072
Chu kỳ quỹ đạo 1355.2700353
Độ bất thường trung bình 201.47271
Độ nghiêng quỹ đạo 9.78399
Kinh độ của điểm nút lên 319.77418
Acgumen của cận điểm 122.65929
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0614
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.20

4648 Tirion (1931 UE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 10 năm 1931 bởi K. Reinmuth ở Heidelberg, và đặt tên theo Wil Tirion.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4648 Tirion
172030-4648-tirion-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)