User Tools

Site Tools


171930-4542-mossotti-la-gi

Mossotti
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Osservatorio San Vittore
Nơi khám phá Bologna
Ngày khám phá 30 tháng 1 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4542
Đặt tên theo Ottaviano-Fabrizio Mossotti
Tên thay thế 1989 BO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8367387
Viễn điểm quỹ đạo 3.1833839
Độ lệch tâm 0.0575811
Chu kỳ quỹ đạo 1907.4863807
Độ bất thường trung bình 138.49367
Độ nghiêng quỹ đạo 11.30765
Kinh độ của điểm nút lên 104.44286
Acgumen của cận điểm 144.33079
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.0

4542 Mossotti (1989 BO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 1 năm 1989 bởi Osservatorio San Vittore ở Bologna.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 4542 Mossotti
171930-4542-mossotti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)