User Tools

Site Tools


171530-5955-khromchenko-la-gi

Khromchenko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 2 tháng 9 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5955
Tên thay thế 1987 RT3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5354398
Viễn điểm quỹ đạo 3.0709262
Độ lệch tâm 0.0955140
Chu kỳ quỹ đạo 1714.2556740
Độ bất thường trung bình 7.18355
Độ nghiêng quỹ đạo 7.94372
Kinh độ của điểm nút lên 318.34853
Acgumen của cận điểm 187.95398
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

5955 Khromchenko (1987 RT3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 1987 bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5955 Khromchenko
171530-5955-khromchenko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)