User Tools

Site Tools


171330-5687-yamamotoshinobu-la-gi

Yamamotoshinobu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Yoshio Kushida và Osamu Muramatsu
Nơi khám phá Yatsugatake
Ngày khám phá 13 tháng 1 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5687
Tên thay thế 1991 AB1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4695580
Viễn điểm quỹ đạo 3.5373976
Độ lệch tâm 0.1777672
Chu kỳ quỹ đạo 1901.2317500
Độ bất thường trung bình 212.63982
Độ nghiêng quỹ đạo 12.44180
Kinh độ của điểm nút lên 130.49804
Acgumen của cận điểm 240.15060
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.0

5687 Yamamotoshinobu (1991 AB1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 1 năm 1991 bởi Yoshio Kushida và Osamu Muramatsu ở Yatsugatake.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5687 Yamamotoshinobu
171330-5687-yamamotoshinobu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)