User Tools

Site Tools


171230-5551-glikson-la-gi

Glikson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Shoemaker, C. S.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 1 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5551
Tên thay thế 1982 BJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8632490
Viễn điểm quỹ đạo 2.7712670
Độ lệch tâm 0.1959251
Chu kỳ quỹ đạo 1288.4275761
Độ bất thường trung bình 146.46743
Độ nghiêng quỹ đạo 23.98451
Kinh độ của điểm nút lên 117.21341
Acgumen của cận điểm 38.45757
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

5551 Glikson (1982 BJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 1 năm 1982 bởi Shoemaker, C. S. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5551 Glikson
171230-5551-glikson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)