User Tools

Site Tools


171130-5417-solovaya-la-gi

Solovaya
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. Brozek
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 24 tháng 8 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5417
Tên thay thế 1981 QT
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9896440
Viễn điểm quỹ đạo 2.6052994
Độ lệch tâm 0.1339854
Chu kỳ quỹ đạo 1271.9606209
Độ bất thường trung bình 199.05867
Độ nghiêng quỹ đạo 1.46637
Kinh độ của điểm nút lên 293.93613
Acgumen của cận điểm 93.39680
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

5417 Solovaya (1981 QT) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 8 năm 1981 bởi L. Brozek ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5417 Solovaya
171130-5417-solovaya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)