User Tools

Site Tools


171030-5293-bentengahama-la-gi

Bentengahama
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Masanori Matsuyama và Watanabe
Nơi khám phá Kushiro
Ngày khám phá 23 tháng 1 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5293
Tên thay thế 1991 BQ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3724833
Viễn điểm quỹ đạo 2.9664059
Độ lệch tâm 0.1112446
Chu kỳ quỹ đạo 1593.0513930
Độ bất thường trung bình 11.13303
Độ nghiêng quỹ đạo 13.95173
Kinh độ của điểm nút lên 111.10745
Acgumen của cận điểm 11.09777
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.6

5293 Bentengahama (1991 BQ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 1 năm 1991 bởi Masanori Matsuyama và Watanabe ở Kushiro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5293 Bentengahama
171030-5293-bentengahama-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)