User Tools

Site Tools


170930-5176-yoichi-la-gi

Yoichi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Seiji Ueda và Hiroshi Kaneda
Nơi khám phá Kushiro
Ngày khám phá 4 tháng 1 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5176
Đặt tên theo Yoichi
Tên thay thế 1989 AU
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8475552
Viễn điểm quỹ đạo 3.5204796
Độ lệch tâm 0.3116456
Chu kỳ quỹ đạo 1606.1142270
Độ bất thường trung bình 211.28599
Độ nghiêng quỹ đạo 7.70801
Kinh độ của điểm nút lên 94.19689
Acgumen của cận điểm 268.43302
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0849
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.20

5176 Yoichi (1989 AU) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 1 năm 1989 bởi Seiji Ueda và Hiroshi Kaneda ở Kushiro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5176 Yoichi
170930-5176-yoichi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)