User Tools

Site Tools


170830-5069-tokeidai-la-gi

Tokeidai
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Watanabe
Nơi khám phá Sapporo
Ngày khám phá 16 tháng 8 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5069
Đặt tên theo Sapporo Clock Tower
Tên thay thế 1991 QB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9531185
Viễn điểm quỹ đạo 2.5492149
Độ lệch tâm 0.1323972
Chu kỳ quỹ đạo 1233.7010105
Độ bất thường trung bình 36.67313
Độ nghiêng quỹ đạo 5.00134
Kinh độ của điểm nút lên 179.02382
Acgumen của cận điểm 80.93149
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

5069 Tokeidai (1991 QB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 8 năm 1991 bởi K. Watanabe ở Sapporo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5069 Tokeidai
170830-5069-tokeidai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)