User Tools

Site Tools


170730-4647-syuji-la-gi

Syuji
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Reinmuth
Nơi khám phá Heidelberg
Ngày khám phá 9 tháng 10 năm 1931
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4647
Tên thay thế 1931 TU1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1404414
Viễn điểm quỹ đạo 3.6453038
Độ lệch tâm 0.2600983
Chu kỳ quỹ đạo 1797.1833644
Độ bất thường trung bình 238.08802
Độ nghiêng quỹ đạo 6.93430
Kinh độ của điểm nút lên 180.59102
Acgumen của cận điểm 128.94992
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

4647 Syuji (1931 TU1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 10 năm 1931 bởi K. Reinmuth ở Heidelberg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4647 Syuji
170730-4647-syuji-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)