User Tools

Site Tools


170330-5954-epikouros-la-gi

Epikouros
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Elst, E. W.
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 19 tháng 8 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5954
Đặt tên theo Epicurus
Tên thay thế 1987 QS1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0327078
Viễn điểm quỹ đạo 2.8660822
Độ lệch tâm 0.1701184
Chu kỳ quỹ đạo 1400.1890411
Độ bất thường trung bình 217.70580
Độ nghiêng quỹ đạo 6.52444
Kinh độ của điểm nút lên 328.64605
Acgumen của cận điểm 249.26340
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

5954 Epikouros (1987 QS1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 8 năm 1987 bởi Elst, E. W. ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5954 Epikouros
170330-5954-epikouros-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)