User Tools

Site Tools


170230-5820-babelsberg-la-gi

Babelsberg
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Freimut Börngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 23 tháng 10 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5820
Tên thay thế 1989 UF7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1824720
Viễn điểm quỹ đạo 2.7266016
Độ lệch tâm 0.1108416
Chu kỳ quỹ đạo 1404.6002531
Độ bất thường trung bình 48.71205
Độ nghiêng quỹ đạo 2.51656
Kinh độ của điểm nút lên 51.32584
Acgumen của cận điểm 227.43324
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

5820 Babelsberg (1989 UF7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 10 năm 1989 bởi Freimut Börngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5820 Babelsberg
170230-5820-babelsberg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)