User Tools

Site Tools


170130-5686-chiyonoura-la-gi

Chiyonoura
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Masanori Matsuyama và Watanabe
Nơi khám phá Kushiro
Ngày khám phá 20 tháng 12 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5686
Tên thay thế 1990 YQ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8867492
Viễn điểm quỹ đạo 2.8815336
Độ lệch tâm 0.2086253
Chu kỳ quỹ đạo 1344.6102810
Độ bất thường trung bình 298.13874
Độ nghiêng quỹ đạo 1.45207
Kinh độ của điểm nút lên 207.40586
Acgumen của cận điểm 195.44398
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

5686 Chiyonoura (1990 YQ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 12 năm 1990 bởi Masanori Matsuyama và Watanabe ở Kushiro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5686 Chiyonoura
170130-5686-chiyonoura-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)