User Tools

Site Tools


170030-5549-bobstefanik-la-gi

Bobstefanik
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi đài thiên văn Harvard
Nơi khám phá Harvard
Ngày khám phá 1 tháng 4 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5549
Tên thay thế 1981 GM1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3451715
Viễn điểm quỹ đạo 2.8431107
Độ lệch tâm 0.0959738
Chu kỳ quỹ đạo 1526.1205063
Độ bất thường trung bình 175.04530
Độ nghiêng quỹ đạo 13.94514
Kinh độ của điểm nút lên 2.56951
Acgumen của cận điểm 179.40136
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

5549 Bobstefanik (1981 GM1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 4 năm 1981 bởi đài thiên văn Harvard ở Harvard.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5549 Bobstefanik
170030-5549-bobstefanik-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)