User Tools

Site Tools


169930-5416-estremadoyro-la-gi

Estremadoyro
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin và S. J. Bus
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 7 tháng 11 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5416
Tên thay thế 1978 VE5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1206700
Viễn điểm quỹ đạo 3.4406178
Độ lệch tâm 0.2373457
Chu kỳ quỹ đạo 1693.6219936
Độ bất thường trung bình 175.08538
Độ nghiêng quỹ đạo 8.39144
Kinh độ của điểm nút lên 66.77538
Acgumen của cận điểm 285.86616
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0697
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.20

5416 Estremadoyro (1978 VE5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 11 năm 1978 bởi E. F. Helin và S. J. Bus ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5416 Estremadoyro
169930-5416-estremadoyro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)