User Tools

Site Tools


169830-5291-yuuko-la-gi

Yuuko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Masanori Matsuyama và Watanabe
Nơi khám phá Kushiro
Ngày khám phá 20 tháng 12 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5291
Tên thay thế 1990 YT
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0358885
Viễn điểm quỹ đạo 2.8030903
Độ lệch tâm 0.1585462
Chu kỳ quỹ đạo 1374.6242980
Độ bất thường trung bình 140.43457
Độ nghiêng quỹ đạo 2.04975
Kinh độ của điểm nút lên 209.55259
Acgumen của cận điểm 350.77528
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

5291 Yuuko (1990 YT) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 12 năm 1990 bởi Masanori Matsuyama và Watanabe ở Kushiro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5291 Yuuko
169830-5291-yuuko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)