User Tools

Site Tools


169630-5068-cragg-la-gi

Cragg
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi McNaught, R. H.
Nơi khám phá Siding Spring
Ngày khám phá 9 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5068
Tên thay thế 1990 TC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8448708
Viễn điểm quỹ đạo 3.2224796
Độ lệch tâm 0.0622362
Chu kỳ quỹ đạo 1929.9765894
Độ bất thường trung bình 44.82031
Độ nghiêng quỹ đạo 11.63023
Kinh độ của điểm nút lên 208.71636
Acgumen của cận điểm 221.62857
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

5068 Cragg (1990 TC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 10 năm 1990 bởi McNaught, R. H. ở Siding Spring.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5068 Cragg
169630-5068-cragg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)