User Tools

Site Tools


169530-4646-kwee-la-gi

Kwee
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4646
Tên thay thế 4009 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9649827
Viễn điểm quỹ đạo 2.8946709
Độ lệch tâm 0.1913075
Chu kỳ quỹ đạo 1383.4434484
Độ bất thường trung bình 236.46953
Độ nghiêng quỹ đạo 1.91227
Kinh độ của điểm nút lên 332.12671
Acgumen của cận điểm 351.01727
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

4646 Kwee (4009 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4646 Kwee
169530-4646-kwee-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)