User Tools

Site Tools


169430-4540-oriani-la-gi

Oriani
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Oss. San Vittore
Nơi khám phá Bologna
Ngày khám phá 6 tháng 11 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4540
Đặt tên theo Barnaba Oriani
Tên thay thế 1988 VY1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2078252
Viễn điểm quỹ đạo 3.1324682
Độ lệch tâm 0.1731446
Chu kỳ quỹ đạo 1593.6799611
Độ bất thường trung bình 92.43376
Độ nghiêng quỹ đạo 6.36123
Kinh độ của điểm nút lên 247.03128
Acgumen của cận điểm 259.44641
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.1129
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

4540 Oriani (1988 VY1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 11 năm 1988 bởi Oss. San Vittore ở Bologna.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4540 Oriani
169430-4540-oriani-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)