User Tools

Site Tools


169330-4335-verona-la-gi

Verona
Khám phá và chỉ định
Nơi khám phá Cavriana
Ngày khám phá 1 tháng 11 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4335
Đặt tên theo Verona
Tên thay thế 1983 VC7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7250253
Viễn điểm quỹ đạo 2.6974831
Độ lệch tâm 0.2198883
Chu kỳ quỹ đạo 1201.0370955
Độ bất thường trung bình 186.49209
Độ nghiêng quỹ đạo 3.10398
Kinh độ của điểm nút lên 37.73452
Acgumen của cận điểm 324.65559
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.2418
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.60

4335 Verona (1983 VC7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 11 năm 1983 ở Giordano Bruno Observatory ở Cavriana. Tênd after the Italian city in which the observers (Luciano Lai, Ivano Rocchetti và Giordano Vesentini) were born.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4335 Verona
169330-4335-verona-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)