User Tools

Site Tools


169230-tam-th-p-l-c-th-la-gi

The kata teaches how to move around the opponent in close quarters fights, and emphasizes the destruction of the opponent's mobility by means of kanzetsu geri.

Sanseirui (hoặc Sanseiryu hoặc Sandairyu) (Hán Tự: 三十六手 - Katakana: サンセイルー (Ba sáu tay))) là một bài kata của karate có nguồn gốc tỉnh Phúc Kiến Trung Quốc.

Có nhiều biến thể của bài quyền này trong các hệ phái karate, ví dụ Cương Nhu Lưu, nhưng bài quyền này được cho là gắn kết chặt chẽ nhất với hệ phái Uechi-ryu và các hệ phái liên quan Shohei-ryu.

[1]

Video Clips (Uechi): [2] (front), [3] (side)

Video Clips (Goju): [4] (front), [5] (side)

169230-tam-th-p-l-c-th-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)