User Tools

Site Tools


169130-5953-shelton-la-gi

Shelton
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 25 tháng 4 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5953
Đặt tên theo Ian Shelton
Tên thay thế 1987 HS
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9296058
Viễn điểm quỹ đạo 2.7070898
Độ lệch tâm 0.1676806
Chu kỳ quỹ đạo 1289.3365848
Độ bất thường trung bình 275.56799
Độ nghiêng quỹ đạo 24.01283
Kinh độ của điểm nút lên 137.81831
Acgumen của cận điểm 163.37002
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

5953 Shelton (1987 HS) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 4 năm 1987 bởi vợ chồng Carolyn và Gene Shoemaker ở Palomar. Nó được đặt theo tên một nhà thiên văn học Canada Ian Shelton.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5953 Shelton
169130-5953-shelton-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)