User Tools

Site Tools


168930-5685-sanenobufukui-la-gi

Sanenobufukui
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Nomura và K. Kawanishi
Nơi khám phá Minami-Oda
Ngày khám phá 8 tháng 12 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5685
Tên thay thế 1990 XA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5364056
Viễn điểm quỹ đạo 3.0613372
Độ lệch tâm 0.0937756
Chu kỳ quỹ đạo 1710.3020949
Độ bất thường trung bình 172.44455
Độ nghiêng quỹ đạo 7.71761
Kinh độ của điểm nút lên 277.07981
Acgumen của cận điểm 268.35935
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.7

5685 Sanenobufukui (1990 XA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 12 năm 1990 bởi T. Nomura và K. Kawanishi ở Minami-Oda.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5685 Sanenobufukui
168930-5685-sanenobufukui-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)