User Tools

Site Tools


168830-5548-thosharriot-la-gi

5548 Thosharriot (tên chỉ định: 1980 TH) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Zdeňka Vávrová ở Đài thiên văn Kleť gần České Budějovice, Cộng hòa Séc, ngày 3 tháng 10 năm 1980. Nó được đặt theo tên Thomas Harriot, một nhà thiên văn học và nhà toán học Anh.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 5001–6000
  • JPL Small-Body Database Browser
168830-5548-thosharriot-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)