User Tools

Site Tools


168730-5415-lyanzuridi-la-gi

Lyanzuridi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 3 tháng 10 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5415
Tên thay thế 1978 TB2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9935369
Viễn điểm quỹ đạo 2.5562329
Độ lệch tâm 0.1236757
Chu kỳ quỹ đạo 1253.2495717
Độ bất thường trung bình 179.99527
Độ nghiêng quỹ đạo 4.29128
Kinh độ của điểm nút lên 192.48539
Acgumen của cận điểm 243.62593
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

5415 Lyanzuridi (1978 TB2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 10 năm 1978 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5415 Lyanzuridi
168730-5415-lyanzuridi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)