User Tools

Site Tools


168630-5290-langevin-la-gi

Langevin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. E. Holt
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 30 tháng 7 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5290
Đặt tên theo Paul Langevin
Tên thay thế 1990 OD4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5625138
Viễn điểm quỹ đạo 2.9099016
Độ lệch tâm 0.0634798
Chu kỳ quỹ đạo 1653.1871451
Độ bất thường trung bình 311.79429
Độ nghiêng quỹ đạo 11.17968
Kinh độ của điểm nút lên 189.22707
Acgumen của cận điểm 158.71562
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8

5290 Langevin (1990 OD4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 7 năm 1990 bởi H. E. Holt ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5290 Langevin
168630-5290-langevin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)