User Tools

Site Tools


168530-5174-okugi-la-gi

Okugi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Yanai và Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 16 tháng 4 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5174
Tên thay thế 1988 HF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2141435
Viễn điểm quỹ đạo 2.9060927
Độ lệch tâm 0.1351401
Chu kỳ quỹ đạo 1496.1957353
Độ bất thường trung bình 358.96009
Độ nghiêng quỹ đạo 8.03278
Kinh độ của điểm nút lên 167.43516
Acgumen của cận điểm 351.40725
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

5174 Okugi (1988 HF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 4 năm 1988 bởi Yanai và Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5174 Okugi
168530-5174-okugi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)