User Tools

Site Tools


168430-5067-occidental-la-gi

Occidental
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 19 tháng 7 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5067
Tên thay thế 1990 OX
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5954657
Viễn điểm quỹ đạo 3.0126083
Độ lệch tâm 0.0743825
Chu kỳ quỹ đạo 1715.0391882
Độ bất thường trung bình 356.43730
Độ nghiêng quỹ đạo 7.36665
Kinh độ của điểm nút lên 204.12740
Acgumen của cận điểm 26.82278
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

5067 Occidental (1990 OX) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 7 năm 1990 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5067 Occidental
168430-5067-occidental-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)