User Tools

Site Tools


168330-4753-phidias-la-gi

Phidias
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4753
Đặt tên theo Phidias
Tên thay thế 4059 T-3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3747699
Viễn điểm quỹ đạo 2.7166631
Độ lệch tâm 0.0671507
Chu kỳ quỹ đạo 1483.5885435
Độ bất thường trung bình 313.09670
Độ nghiêng quỹ đạo 4.31275
Kinh độ của điểm nút lên 59.68254
Acgumen của cận điểm 190.19524
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

4753 Phidias (4059 T-3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1977 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

Tênd for the famous Greek artist Phidias.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4753 Phidias
168330-4753-phidias-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)