User Tools

Site Tools


168230-4645-tentaikojo-la-gi

Tentaikojo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Tetsuya Fujii và Kazuro Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4645
Tên thay thế 1990 SP4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3133991
Viễn điểm quỹ đạo 3.0297251
Độ lệch tâm 0.1340650
Chu kỳ quỹ đạo 1594.9472779
Độ bất thường trung bình 276.27203
Độ nghiêng quỹ đạo 9.45944
Kinh độ của điểm nút lên 179.85424
Acgumen của cận điểm 293.56772
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.1622
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.00

4645 Tentaikojo (1990 SP4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1990 bởi Tetsuya Fujii và Kazuro Watanabe ở Đài thiên văn Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4645 Tentaikojo
168230-4645-tentaikojo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)