User Tools

Site Tools


168130-4539-miyagino-la-gi

Miyagino
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Koishikawa
Nơi khám phá Ayashi
Ngày khám phá 8 tháng 11 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4539
Đặt tên theo Miyagino-ku
Tên thay thế 1988 VU1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4811919
Viễn điểm quỹ đạo 2.8608169
Độ lệch tâm 0.0710641
Chu kỳ quỹ đạo 1594.4479198
Độ bất thường trung bình 216.06624
Độ nghiêng quỹ đạo 5.70657
Kinh độ của điểm nút lên 256.38855
Acgumen của cận điểm 109.87657
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

4539 Miyagino (1988 VU1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 11 năm 1988 bởi M. Koishikawa ở Ayashi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4539 Miyagino
168130-4539-miyagino-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)