User Tools

Site Tools


168030-4437-yaroshenko-la-gi

Yaroshenko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 10 tháng 4 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4437
Tên thay thế 1983 GA2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0846779
Viễn điểm quỹ đạo 2.7399613
Độ lệch tâm 0.1358202
Chu kỳ quỹ đạo 1368.5185536
Độ bất thường trung bình 254.07597
Độ nghiêng quỹ đạo 4.50594
Kinh độ của điểm nút lên 221.30021
Acgumen của cận điểm 351.76850
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

4437 Yaroshenko (1983 GA2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 4 năm 1983 bởi L. I. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4437 Yaroshenko
168030-4437-yaroshenko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)