User Tools

Site Tools


167930-5952-davemonet-la-gi

Davemonet
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Bowell, E.
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 4 tháng 3 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5952
Tên thay thế 1987 EV
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0166918
Viễn điểm quỹ đạo 2.5241652
Độ lệch tâm 0.1117572
Chu kỳ quỹ đạo 1249.5688120
Độ bất thường trung bình 31.47931
Độ nghiêng quỹ đạo 4.06405
Kinh độ của điểm nút lên 307.82463
Acgumen của cận điểm 270.57630
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

5952 Davemonet (1987 EV) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 3 năm 1987 bởi Bowell, E. ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5952 Davemonet
167930-5952-davemonet-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)