User Tools

Site Tools


167730-5684-kogo-la-gi

Kogo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Urata
Nơi khám phá Đài thiên văn Nihondaira
Ngày khám phá 21 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5684
Tên thay thế 1990 UB2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7372737
Viễn điểm quỹ đạo 2.7041913
Độ lệch tâm 0.2177024
Chu kỳ quỹ đạo 1208.7675537
Độ bất thường trung bình 168.36524
Độ nghiêng quỹ đạo 5.55929
Kinh độ của điểm nút lên 91.34204
Acgumen của cận điểm 221.57046
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

5684 Kogo (1990 UB2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 10 năm 1990 bởi T. Urata ở Đài thiên văn Nihondaira.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5684 Kogo
167730-5684-kogo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)