User Tools

Site Tools


167530-5414-sokolov-la-gi

Sokolov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 11 tháng 9 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5414
Tên thay thế 1977 RW6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6528952
Viễn điểm quỹ đạo 3.1249668
Độ lệch tâm 0.0817035
Chu kỳ quỹ đạo 1793.5115237
Độ bất thường trung bình 102.42803
Độ nghiêng quỹ đạo 2.10478
Kinh độ của điểm nút lên 23.91321
Acgumen của cận điểm 330.54200
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

5414 Sokolov (1977 RW6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 9 năm 1977 bởi N. S. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5414 Sokolov
167530-5414-sokolov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)