User Tools

Site Tools


167430-5289-niemela-la-gi

Niemela
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Felix Aguilar Observatory team
Nơi khám phá El Leoncito Station
Ngày khám phá 28 tháng 5 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5289
Tên thay thế 1990 KG2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7665846
Viễn điểm quỹ đạo 3.2559518
Độ lệch tâm 0.0812560
Chu kỳ quỹ đạo 1908.6337046
Độ bất thường trung bình 115.04969
Độ nghiêng quỹ đạo 10.37977
Kinh độ của điểm nút lên 190.12953
Acgumen của cận điểm 114.98503
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

5289 Niemela (1990 KG2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 5 năm 1990 bởi Felix Aguilar Observatory team ở El Leoncito Station. Nó được đặt theo tên nhà thiên văn học Virpi Niemelä.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5289 Niemela
167430-5289-niemela-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)