User Tools

Site Tools


167230-5066-garradd-la-gi

Garradd
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi McNaught, R. H.
Nơi khám phá Siding Spring
Ngày khám phá 22 tháng 6 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5066
Đặt tên theo Gordon J. Garradd
Tên thay thế 1990 MA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.6374933
Viễn điểm quỹ đạo 2.2353411
Độ lệch tâm 0.1543696
Chu kỳ quỹ đạo 984.2304950
Độ bất thường trung bình 223.94580
Độ nghiêng quỹ đạo 41.45003
Kinh độ của điểm nút lên 82.35129
Acgumen của cận điểm 184.53066
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

5066 Garradd (1990 MA) là một tiểu hành tinh bay qua Sao Hỏa được phát hiện ngày 22 tháng 6 năm 1990 bởi McNaught, R. H. ở Siding Spring.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5066 Garradd
167230-5066-garradd-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)