User Tools

Site Tools


167130-4644-oumu-la-gi

Oumu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Atsushi Takahashi và Kazuro Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4644
Đặt tên theo Ōmu
Tên thay thế 1990 SR3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2323522
Viễn điểm quỹ đạo 2.9805848
Độ lệch tâm 0.1435338
Chu kỳ quỹ đạo 1537.0115585
Độ bất thường trung bình 156.57813
Độ nghiêng quỹ đạo 14.15337
Kinh độ của điểm nút lên 48.30868
Acgumen của cận điểm 205.55545
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

4644 Oumu (1990 SR3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1990 bởi Atsushi Takahashi và Kazuro Watanabe ở Đài thiên văn Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4644 Oumu
167130-4644-oumu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)