User Tools

Site Tools


167030-4537-valgrirasp-la-gi

Valgrirasp
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 2 tháng 9 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4537
Tên thay thế 1987 RR3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9044186
Viễn điểm quỹ đạo 3.1105466
Độ lệch tâm 0.0342692
Chu kỳ quỹ đạo 1905.0356654
Độ bất thường trung bình 175.41307
Độ nghiêng quỹ đạo 8.76403
Kinh độ của điểm nút lên 228.09640
Acgumen của cận điểm 303.10832
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

4537 Valgrirasp (1987 RR3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 1987 bởi L. I. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4537 Valgrirasp
167030-4537-valgrirasp-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)