User Tools

Site Tools


166930-4252-godwin-la-gi

4252 Godwin là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1577.5081690 ngày (4.32 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 11 tháng 9 năm 1985 bởi H. Debehogne ở the European Southern Observatory. Tênd after Richard Godwin (b. 1955), a board member of the Space Frontier Foundation, who served as executive director of The Watch, a support organization for NEO detection. His brother Robert Godwin (b. 1958) là một space expert và space-history researcher. Together they founded Apogee Books, a space book company và write extensively ngày space.

166930-4252-godwin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)