User Tools

Site Tools


166830-5951-alicemonet-la-gi

Alicemonet
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Bowell, E.
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 7 tháng 10 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5951
Tên thay thế 1986 TZ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7160296
Viễn điểm quỹ đạo 2.6774532
Độ lệch tâm 0.2188295
Chu kỳ quỹ đạo 1189.2326872
Độ bất thường trung bình 227.06952
Độ nghiêng quỹ đạo 5.37269
Kinh độ của điểm nút lên 88.44214
Acgumen của cận điểm 286.15278
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

5951 Alicemonet (1986 TZ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 10 năm 1986 bởi Edward L. G. Bowell ở Flagstaff. Nó được đặt theo tên Alice Kay Monet (née Babcock), nhà thiên văn học người Mỹ.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5951 Alicemonet
166830-5951-alicemonet-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)