User Tools

Site Tools


166730-5816-potsdam-la-gi

Potsdam
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 11 tháng 1 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5816
Tên thay thế 1989 AO6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7973364
Viễn điểm quỹ đạo 3.3192634
Độ lệch tâm 0.0853296
Chu kỳ quỹ đạo 1953.5230812
Độ bất thường trung bình 287.66795
Độ nghiêng quỹ đạo 8.59726
Kinh độ của điểm nút lên 317.05599
Acgumen của cận điểm 91.79825
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.7

5816 Potsdam (1989 AO6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 1 năm 1989 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5816 Potsdam
166730-5816-potsdam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)