User Tools

Site Tools


166630-5683-bifukumonin-la-gi

Bifukumonin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Urata
Nơi khám phá Đài thiên văn Nihondaira
Ngày khám phá 19 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5683
Tên thay thế 1990 UD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7344196
Viễn điểm quỹ đạo 2.6897912
Độ lệch tâm 0.2159417
Chu kỳ quỹ đạo 1201.7306925
Độ bất thường trung bình 138.95212
Độ nghiêng quỹ đạo 4.78989
Kinh độ của điểm nút lên 65.76476
Acgumen của cận điểm 297.02303
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

5683 Bifukumonin (1990 UD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 10 năm 1990 bởi T. Urata ở Đài thiên văn Nihondaira.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5683 Bifukumonin
166630-5683-bifukumonin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)