User Tools

Site Tools


166530-5546-salavat-la-gi

Salavat
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. Debehogne
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 18 tháng 12 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5546
Tên thay thế 1979 YS
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3216136
Viễn điểm quỹ đạo 2.9206296
Độ lệch tâm 0.1142671
Chu kỳ quỹ đạo 1549.9910208
Độ bất thường trung bình 190.26343
Độ nghiêng quỹ đạo 12.18725
Kinh độ của điểm nút lên 287.26655
Acgumen của cận điểm 242.47904
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

5546 Salavat (1979 YS) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 12 năm 1979 bởi H. Debehogne ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5546 Salavat
166530-5546-salavat-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)