User Tools

Site Tools


166430-5413-smyslov-la-gi

Smyslov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 13 tháng 3 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5413
Đặt tên theo Vasily Smyslov
Tên thay thế 1977 EC2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7042824
Viễn điểm quỹ đạo 3.6163784
Độ lệch tâm 0.1443039
Chu kỳ quỹ đạo 2052.0935344
Độ bất thường trung bình 201.34692
Độ nghiêng quỹ đạo 0.42696
Kinh độ của điểm nút lên 41.78857
Acgumen của cận điểm 136.82820
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

5413 Smyslov (1977 EC2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 3 năm 1977 bởi N. S. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5413 Smyslov
166430-5413-smyslov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)