User Tools

Site Tools


166330-5288-nankichi-la-gi

Nankichi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Mizuno và Furuta
Nơi khám phá Kani
Ngày khám phá 3 tháng 12 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5288
Đặt tên theo Nankichi Niimi
Tên thay thế 1989 XD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2756532
Viễn điểm quỹ đạo 2.9319020
Độ lệch tâm 0.1260186
Chu kỳ quỹ đạo 1534.6320413
Độ bất thường trung bình 126.86824
Độ nghiêng quỹ đạo 11.94400
Kinh độ của điểm nút lên 275.06159
Acgumen của cận điểm 178.74164
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.9

5288 Nankichi (1989 XD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 12 năm 1989 bởi Mizuno và Furuta ở Kani.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5288 Nankichi
166330-5288-nankichi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)