User Tools

Site Tools


166230-5172-yoshiyuki-la-gi

Yoshiyuki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Seiji Ueda và Hiroshi Kaneda
Nơi khám phá Kushiro
Ngày khám phá 28 tháng 10 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5172
Tên thay thế 1987 UX1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9228212
Viễn điểm quỹ đạo 2.7042854
Độ lệch tâm 0.1688883
Chu kỳ quỹ đạo 1285.3390585
Độ bất thường trung bình 315.07969
Độ nghiêng quỹ đạo 4.79686
Kinh độ của điểm nút lên 254.77444
Acgumen của cận điểm 123.40330
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

5172 Yoshiyuki (1987 UX1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 10 năm 1987 bởi Seiji Ueda và Hiroshi Kaneda ở Kushiro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5172 Yoshiyuki
166230-5172-yoshiyuki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)