User Tools

Site Tools


166130-5065-johnstone-la-gi

Johnstone
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 3 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5065
Tên thay thế 1990 FP1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3939902
Viễn điểm quỹ đạo 2.6343646
Độ lệch tâm 0.0478038
Chu kỳ quỹ đạo 1456.1036914
Độ bất thường trung bình 220.88475
Độ nghiêng quỹ đạo 6.55049
Kinh độ của điểm nút lên 359.55880
Acgumen của cận điểm 174.53883
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

5065 Johnstone (1990 FP1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 3 năm 1990 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5065 Johnstone
166130-5065-johnstone-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)