User Tools

Site Tools


166030-4751-alicemanning-la-gi

Alicemanning
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Manning, B. G. W.
Nơi khám phá Stakenbridge
Ngày khám phá 17 tháng 1 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4751
Tên thay thế 1991 BG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6680011
Viễn điểm quỹ đạo 3.6937085
Độ lệch tâm 0.1612314
Chu kỳ quỹ đạo 2072.1165635
Độ bất thường trung bình 257.46934
Độ nghiêng quỹ đạo 2.59987
Kinh độ của điểm nút lên 137.53500
Acgumen của cận điểm 127.12852
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

4751 Alicemanning (1991 BG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 1 năm 1991 bởi Brian G. W. Manning ở Stakenbridge.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4751 Alicemanning
166030-4751-alicemanning-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)