User Tools

Site Tools


165930-4643-cisneros-la-gi

Cisneros
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. E. Holt
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 23 tháng 8 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4643
Tên thay thế 1990 QD6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8919986
Viễn điểm quỹ đạo 2.8358726
Độ lệch tâm 0.1996404
Chu kỳ quỹ đạo 1327.5531179
Độ bất thường trung bình 346.32492
Độ nghiêng quỹ đạo 1.77506
Kinh độ của điểm nút lên 106.86026
Acgumen của cận điểm 187.61850
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

4643 Cisneros (1990 QD6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 8 năm 1990 bởi H. E. Holt ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4643 Cisneros
165930-4643-cisneros-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)